รายงานบัญชี

งานการบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร


รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562 

 งบทดลองประจำเดือน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
งบทดลองประจำเดือน มกราคม ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน เมษายน  ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม  ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน กันยายน ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม  ดาวน์โหลด 
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน  ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม  ดาวน์โหลด

 


รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2561 

 งบทดลองบประจำเดือน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
งบทดลองประจำเดือน มกราคม ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน เมษายน  ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม  ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน กันยายน ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน  ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม  ดาวน์โหลด