[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


Link หน่วยงาน


 

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมต่อยอดแผนธุรกิจ ( 11/ก.ค./2561 )
    การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมต่อยอดแผนธุรกิจ
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้นำการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ( 11/ก.ค./2561 )
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้นำการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการใหม่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 7 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เจ้าของธุรกิจ ของนักศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษา นายอนุชา ปานทอง ( 10/ก.ค./2561 )
    เจ้าของธุรกิจ ของนักศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษา นายอนุชา  ปานทอง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบธุรกิจเครื่องเสียง 
เจ้าของธุรกิจ ของนักศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษา นายสิทธิศักดิ์ กำจัดภัย ( 10/ก.ค./2561 )
    เจ้าของธุรกิจ ของนักศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษา นายสิทธิศักดิ์  กำจัดภัย สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบธุรกิจเครื่องเสียง
เจ้าของธุรกิจ ของนักศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษา นายพินันท์ พันเลียว ( 10/ก.ค./2561 )
    เจ้าของธุรกิจ ของนักศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษา นายพินันท์  พันเลียว สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  ประกอบธุรกิจรับติดตั้งและเดินระบบไฟฟ้า
(ปิดกล่องชอล์ก) ( 28/ก.พ./2560 )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่(ปิดกล่องชอล์ก) เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในองค์กร และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างคนในองค์กร ใีนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ (ปิดกล่องชอล์ก) ( 27/ก.พ./2560 )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่(ปิดกล่องชอล์ก) เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในองค์กร และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างคนในองค์กร ใีนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
วิทยาลัยการอาชีพปราสาทร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ( 23/ก.พ./2560 )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดสุวรรณวิจิตร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แผนกวิชาช่างยนต์ ( 23/ก.พ./2560 )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ( 23/ก.พ./2560 )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 -> [จำนวน 155 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>