[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


Link หน่วยงาน


 

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
11/ก.ค./2561 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจคู่มือศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( 132 / )
    โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจคู่มือศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.ค./2561 : ข่าวสารทั่วไป
เทศกาลอาหารของดี อำเภอปราสาท อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 ( 70 / )
    เทศกาลอาหารของดี อำเภอปราสาท อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานหอประชุมที่ว่าการอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ก.ค./2561 : ข่าวสารทั่วไป
การดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 70 / )
    การดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ก.พ./2560 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ (ปิดกล่องชอล์ก) ( 753 / )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่(ปิดกล่องชอล์ก) เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในองค์กร และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างคนในองค์กร ใีนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.พ./2560 : ข่าวสารทั่วไป
วิทยาลัยการอาชีพปราสาทร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ( 538 / )
     วิทยาลัยการอาชีพปราสาทร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดสุวรรณวิจิตร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 1 ครั้ง.
23/ก.พ./2560 : ข่าวสารทั่วไป
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แผนกวิชาช่างยนต์ ( 376 / )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.พ./2560 : ข่าวสารทั่วไป
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ( 314 / )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.พ./2560 : ข่าวสารทั่วไป
วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ( 305 / )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.พ./2560 : ข่าวสารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าพบนายอภิชาติ กุลธานี ( 268 / )
    ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์ พร้อมด้วย ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย และ ดร.ศิวาพร พยัคฆนันท์ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าพบนายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เพื่อหารือแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาสายอาชีพตาม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.พ./2560 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ( 252 / )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 แผนกวิชาช่างยนต์, แผนกวิชาช่างกลโรงงาน, แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาการโรงแรม ระหว่างวันที่ 16-17
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>