[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


Link หน่วยงาน


 

 
  
ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา  
 

ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
เครื่องกล (ช่างยนต์)   -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด-
ช่างไฟฟ้ากำลัง -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด-
อิเล็กทรอนิกส์ -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด-
ช่างกลโรงงาน -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด-
การบัญชี -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด-
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด-
การโรงแรม -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด-

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา ปวส.1 ปวส.2
เครื่องกล (ช่างยนต์) -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด-
ช่างไฟฟ้ากำลัง -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด-
อิเล็กทรอนิกส์ -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด-
ช่างกลโรงงาน -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด-
การบัญชี -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด-
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด-
การโรงแรม -ดาวน์โหลด- -ดาวน์โหลด-