[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


Link หน่วยงาน


 

 
  
ตารางเวรรักษาการณ์  
 

เวรรักษาการณ์ ประจำปี ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด>>  เดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
ดาวน์โหลด>> เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ดาวน์โหลด>> เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
ดาวน์โหลด>> เดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
ดาวน์โหลด>> เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ดาวน์โหลด>> เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
ดาวน์โหลด>> เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑