[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


Link หน่วยงาน


 

 
แผนผังหน่วยงาน
เนเธœเธ™เธเธงเธดเธŠเธฒเน€เธ„เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธกเธทเธญเธเธฅเธฏ
Click ดูประวัติ
นายสถิตย์ ไหมพรม
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกล
Click ดูประวัติ
นายสุทัศน์ ไหมพรม
ครูแผนกวิชาเครื่องมือกล
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Click ดูประวัติ
นายสำเร็จ บานสระ
ครูแผนกวิชาเครื่องมือกล
หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
Click ดูประวัติ
นายจิตรกร สมานมิตร
ครูแผนกวิชาช่างเครื่องมือกล
Click ดูประวัติ
นายธโนดม เกลียวทอง
ครูแผนกวิชาช่างเครื่องมือกล
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
3 : แผนกวิชาเครื่องมือกลฯ
4 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5 : แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
6 : แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการบัญชี
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : แผนกวิชาการโรงแรมฯ
11 : บุคลากรประจำสำนักงาน
13 : นักการภารโรง/แม่บ้าน/ขับรถ
16 : สายตรงผู้บริหาร