[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


Link หน่วยงาน


 

 
แผนผังหน่วยงาน
เนเธœเธ™เธเธงเธดเธŠเธฒเธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆ
Click ดูประวัติ
นางกันยกร ไหมพรม
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรินทร์ คือกำนัน
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน.งานบุคลากร
Click ดูประวัติ
นายธีระ สุกใส
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวพุฒลักษณ์ ศรีพันธุ์
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน.งานศูนย์บ่มเพาะฯ, หน.งานผลิตผลฯ
Click ดูประวัติ
นายพหล เกิดสันเทียะ
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผช.งานศูนย์ข้อมูลฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวจุฬารัตน์ ขันโสม
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
3 : แผนกวิชาเครื่องมือกลฯ
4 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5 : แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
6 : แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการบัญชี
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : แผนกวิชาการโรงแรมฯ
11 : บุคลากรประจำสำนักงาน
13 : นักการภารโรง/แม่บ้าน/ขับรถ
16 : สายตรงผู้บริหาร