ปรัชญา : นวัตกรรมล้ำหน้า พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำวิชาการ

โทร : 044-551209

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

221 หมู่ 5 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท 

จังหวัดสุรินทร์  32140

ข้อมูลติดต่อ

โทร : 044-551209

อีเมล์ : 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฟอร์มติดต่อ