ปรัชญา : นวัตกรรมล้ำหน้า พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำวิชาการ

โทร : 044-551209

นางชไมพร ตุ้มพงษ์

ประธานกรรมการ 

นางคุณิตา ทองจัตตุ

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นายณธรรศ  บุญสุข

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายณริศร์ กาบยุบล

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกอบชัย บุญมา

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

ดร.พระปลัดพุทธิสาสน์ สาสนเมธี

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ผู้แทนองค์กรในศาสนาอื่นในพื้นที่

พระชนินทร์ พรหมญาโณ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ผู้แทนองค์กรในศาสนาอื่นในพื้นที่

ด.ต.ชยพนธ์ แสงโพธิ์

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

นายสำราญ  จินดาศรี

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

นายสถิตย์  สำราญใจ

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

นายสุพัตรชัย  เตียวเจริญโสภา

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

นางสาวศิรินญา  ศรีศรยุทธ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจำลอง  จะมัวดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไกรศรี  มณีอ่อน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโกศล  ดวงสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

กรรมการและเลขานุการ

boss02

 

นายชูศักดิ์  ขุ่ยขะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
School Director
------------------------------
Tel. 087-2419152

ติดต่อ…

  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • งานสารบรรณ
  • โทร Tel : 044-551209
  • โทรสาร Fax : 044-551209
  • E-mail: [email protected]
  •  ---------------------------------

ผู้ดูแลเว็บไซต์...

  • นายธีระ  สุกใส 
  • หน้าหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • E-mail: [email protected]
  • โทร  Tel : 083-7276620

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png1.png7.png9.png4.png2.png
วันนี้99
เมื่อวานนี้370
อาทิตย์นี้1915
เดือนนี้8400
รวม117942

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน