วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้นำการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 7 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Read more

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Read more

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 16 ห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกาศผู้ชนะกา

Read more

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้นขนาด 16 ห้องปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้าง

Read more

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 16 ห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยการอาช

Read more

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราสาท  เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดพื้นฐานงานเชื่อมโลหะ พร้อมเครื่องเลื่อยสายพาน Semi-Automatic และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยการอาช

Read more

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ และ โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการประชุมผู้ปกคร

Read more