วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read more