วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 16 ห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยการอาช

Read more

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราสาท  เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดพื้นฐานงานเชื่อมโลหะ พร้อมเครื่องเลื่อยสายพาน Semi-Automatic และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยการอาช

Read more

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ และ โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการประชุมผู้ปกคร

Read more

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณ

Read more

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เรื่อง กำหนดการเปิด – ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Read more