วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมน้อมรำลึก รัชกาลที่9

    พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมน้อมรำลึก รัชกาลที่9

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 อำเภอปราสาท ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร โดยมีนายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาทเข้าร่วมงาน

                                                                                                                                                            อ่านเพิ่มเติมได้ที่….