วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

 รับทุน บ.เอกสุรินทร์ยานยนต์จำกัด ร่วมกับ บ.ไทยฮอนด้าจำกัด

รับทุน บริษัทเอกสุรินทร์ยานยนต์ จำกัด ร่วมกับ บริษัทไทยฮอนด้า จำกัด

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู รับมอบทุนสนับสนุนทีมแข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ปีที่ 25/2565 จากบริษัท เอกสุรินทร์ยานยนต์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด มูลค่ารวม 20,000 บาท ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ บริษัท เอกสุรินทร์ยานยนต์ จำกัด

                                                                                                                                                          อ่านเพิ่มเติมได้ที่…