วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประเมินรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

                    ประเมินรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายสมพร โพธิ์กำเนิดในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์

                                                                                                                                                            อ่านเพิ่มเติมได้ที่…