วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝึกฝีมือ

         โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝึกฝีมือ

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท มอบหมายให้นางพัชรา ศรีคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝึกฝีมือ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยนายปฏิภาณ ขบวนงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                         อ่านเพิ่มเติมได้ที่…