วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษา

 พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษา

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

                                                                                                                                                             อ่านเพิ่มเติมได้ที่…