วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ

               โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญและการประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                         อ่านเพิ่มเติมได้ที่….