วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ขอเชิญชวน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง