วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

โครงการอบรมการพัฒนาและจัดทำสื่อการสอน

               โครงการอบรมการพัฒนาและจัดทำสื่อการสอน

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                           อ่านเพิ่มเติมได้ที่…