วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

 พิธีรับมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎร

                  พิธีรับมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎร

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดย นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยคุณครุเนตรชนก ศักดิ์ขวา และคุณครูธันธมาศ ไกรทอง นำนักเรียนแผนกวิชาการบัญชี นางสาวเจริญรัตน์ บุตรทอง นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรม นายธนาธิป ปิตตาระโพธิ์ เข้ารับทุนการศึกษา ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านโจรก อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

                                                                                                                                                           อ่านเพิ่มเติมได้ที่….