วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

สอนหลักสูตรระยะสั้นโรงเรียนบ้านโคกกรม

                    สอนหลักสูตรระยะสั้นโรงเรียนบ้านโคกกรม

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยนางพัชรา ศรีคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการาอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการจัดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านโคกกรม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

                                                                                                                                                          อ่านเพิ่มเติมได้ที่….