วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 2566

              ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 2566

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                           อ่านเพิ่มเติมได้ที่…