วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2566

     โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2566

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                           อ่านเพิ่มเติมได้ที่….