วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

เวทีประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.

              เวทีประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข.

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจ กกพ. และ คพข. กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปี 2566 โดยนายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท นำนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                    อ่านเพิ่มเติมได้ที่…