วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

อบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ThaiD

               อบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ThaiD

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน “ไทยดี” หรือ “ThaiD” โดยนายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                              อ่านเพิ่มเติมได้ที่…