วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

 Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

                           Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลนิคมปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

                                                                                                                                                      อ่านเพิ่มเติมได้ที่…