วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

บริจาคโลหิต

                                             บริจาคโลหิต

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท มอบหมายให้คณะครู นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จิตอาสาบริจาคโลหิต ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ เอกสุรินทร์ยานยนต์สำนักงานใหญ่ จังหวัดสุรินทร์

                                                                                                                                                           อ่านเพิ่มเติมได้ที่…