วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

  หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2567 และให้นักเรียน นักศึกษาหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณลานเสาธงวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                      อ่านเพิ่มเติมได้ที่..