วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

 เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

         เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                     อ่านเพิ่มเติมได้ที่…