วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

   การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ หอปรชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                    อ่านเพิ่มเติมได้ที่…