วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา 2566

     การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา 2566

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                    อ่านเพิ่มเติมได้ที่…