วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

คณะผู้ติดตามลงพื้นที่ การอาชีพปราสาท

                         คณะผู้ติดตามลงพื้นที่ การอาชีพปราสาท

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการต้อนรับคณะผู้ติดตามลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 7 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                      อ่านเพิ่มเติมได้ที่…