วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา

               โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                 อ่านเพิ่มเติมได้ที่…..