วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพ ทักษะงานตรวจสอบ

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพ ทักษะงานตรวจสอบ

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยคณะ ครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพ ทักษะงานตรวจสอบ และทดสอบวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 7 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                           อ่านเพิ่มเติมได้ที่…