วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท มอบหมายให้นายสุทิศ รวดเร็ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดโครงการประชุมคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 7 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                       อ่านเพิ่มเติมได้ที่…