วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ในการนี้ นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ สนโศรก รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เข้าร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

                                                                                                                                                           อ่านเพิ่มเติมได้ที่….