วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน

งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้เข้าร่วมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2566 ณ ลำน้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ เทศบาลตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

                                                                                                                                                         อ่านเพิ่มเติมได้ที่่…