วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยงเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

                                                                                                                                                       อ่านเพิ่มเติมได้ที่…