วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ดร.ชาณวิทย์ อิสลาม เข้าเยี่ยมวิทยาลัย

ดร.ชาณวิทย์ อิสลาม เข้าเยี่ยมวิทยาลัย

ดร.ชาณวิทย์ อิสลาม ที่ปรึกษากรรมมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เพื่อพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                           อ่านเพิ่มเติมได้ที่….