วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

                                                                                                                                                         อ่านเพิ่มเติมได้ที่….