วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

แนะแนวฝึกงาน ฝึกอาชีพ บ.แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จก.

แนะแนวฝึกงาน ฝึกอาชีพ บ.แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จก.

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท มอบหมายให้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการแจ้งนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ประกอบด้วยสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยครูผู้ควบคุม เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ การแนะแนวการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากบริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท                                                                                                                       อ่านเพิ่มเติม…