วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

    นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ 35 ลำดับการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก 96 สถานศึกษา รวม 183 คน นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท มอบหมายให้ คุณครูบุญลอด โคตรใต้ และ คุณครูธันธมาศ ไกรทอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ 35 ลำดับการเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด                                                                                                                                                                                                  อ่านเพิ่มเติม…