วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

การประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2567

การประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2567

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท มอบหมายให้คุณครูธีรวัฒน์ ไชยลอย ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรม หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้นำเอกสารหลักฐานประกอบในการดำเนินงาน เพื่อเข้ารับการประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยรับการประเมินจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตามข้อปฏิบัติในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยอย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์                                                                                                             อ่านเพิ่มเติม…