วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ต้อนรับ ผอ.ชูศักดิ์ ขุ่ยขะ และงานแสดงความยินดี

               ต้อนรับ ผอ.ชูศักดิ์ ขุ่ยขะ และงานแสดงความยินดี

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดงานต้อนรับนายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ,นางพัชรา ศรีคำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ,นายจิรันดร เฉลียวไว ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพปราสาท และแสดงความยินดีกับนางสาวกัลยา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                    อ่านเพิ่มเติมได้ที่…..