วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน