วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

งานบุคลากร

รายงานการประชุม

งานทะเบียน