วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ติดต่อ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
221 หมู่ 5 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  32140

ข้อมูลติดต่อ
โทร : 044-551209
อีเมล์ : Prasatcollege-surin@hotmail.com