วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ อวท. ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2566

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ อวท. ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2566

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยนายปฏิภาณ ขบวนงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2566 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                          อ่านเพิ่มเติมได้ที่…