วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จิตอาสาบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

จิตอาสาบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ร่วมจิตอาสาบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยตลาดช่องจอม ชายแดนไทยกัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยนายปฏิภาณ ขบวนงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานกาชาด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

                                                                                                                                                   อ่านเพิ่มเติมได้ที่….