วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

งานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

                 งานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ สนโศรก รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคุณครูผาเวียง เซาะแสวง เข้าร่วมงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมบีลีฟ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี อันจะนำไปสู่ความเข้าใจ และความร่วมมือกัน ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ธุรกิจ และอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

                                                                                                                                                             อ่านเพิ่มเติมได้ที่….